loader-logo

Ultrasonic Disintegration to Improve Anaerobic Digestion of Microalgae with Hard Cell Walls—Scenedesmus sp. and Pinnularia sp.

M. Dębowski, M, J. Kazimierowicz, J. I. Świca, I., M. Zieliński
Plants, 2023, 12, 53.