loader-logo

NP-Balans–Växtbehovsanpassade gödselmedel från biogasanläggningar

V. Öling-Wärnå, C. Palmborg, K. Sahlén, N. Åkerback, S. Engblom, A. S. Hahlin, T. Andersson, M. Fröjdö, T. Lillhonga

Report 2019, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Sweden